Antal bøger pr. plukkasse

Antal bøger pr. plukkasse
Afhængig af bogens format, og antal sider, varierer antal bøger pr. plukkasse.

Prisen for det samlede oplag er:
Prisen pr. bog x antal bøger pr. plukkasse.