Prøvebog

Du har mulighed for at få lavet en prøvebog, inden endelig produktion igangsættes.

OBS - forlængelse af produktionstid
Foretager du en komplet bestilling med prøvebog, sættes det endelige oplag ikke i gang, før du godkender dit prøvetryk til din projektleder.
Derved forlænges produktionstiden.