Omslagsskabeloner

Hvordan finder jeg ud af, hvor bred min bogs ryg er?
Hvis du går ind på vores prisberegner, vil du automatisk få oplyst din bogs rygbredde - og alle de andre mål, der er afgørende for et passende layout. Som udgangspunkt står bogblokkens tykkelse og rygbredden ude i højre side af prisberegneren.

Mere hjælp til opsætning af trykfiler
Har du brug for mere information og vejledning, så se på vores beskrivelser nedenunder eller kontakt os personligt. Husk, at der også er mulighed for praktisk hjælp fra en af vores grafikere.

Softcover/paperback-omslag

 

Hvis du selv laver omslaget til din bog - indbindingen - skal det laves særskilt, sådan at du afleverer to filer til trykkeriet: bogblokken (teksten) og omslaget.

Hvis du vil forsøge dig med at lave omslaget i Openoffice.org (som nok ikke er det bedst egnede program hertil), skal du ikke bruge tekstbehandleren (writer), men derimod Tegning (draw). Det følgende er et eksempel på, hvordan det kan gøres.

Sideformatet
Omslaget skal laves som én sammenhængende fil, hvor der både er lavet en forside, en bagside og bogryggen i ét. For- og bagside skal, som udgangspunkt, have samme sideformat som dine tekstsider.

Bogryggens bredde afhænger af, hvor mange sider bogen har, samt hvilken papirkvalitet der bruges.

Disse oplysninger skal du have oplyst fra trykkeriet. Herudover skal hele omslaget have en beskæringskant hele vejen rundt på 3 mm. I dette område skal du sørge for, der ikke er tekst eller billede, da det bliver skåret bort.

Et eksempel
Sådan kunne et bogomslag se ud:
Bogformatet er 140 mm x 220 mm.
Til bogryggen skal bruges 12 mm.
Til beskæringskant bruges foroven, forneden og i ydersiderne 3 mm.

Bredden:
A Beskæring: 3 mm
B Bogblokken 140 mm
C Ryggen 12 mm
B Bogblokken 140 mm
A Beskæring 3 mm
Total: 298 mm
Højden:
A Beskæring 3 mm
D Bogblokken 220 mm
A Beskæring 3 mm
Total: 226 mm

Flap-omslag

 

Standard paperback-omslag
Omslaget laves som ét dokument, hvor bagsiden er til venstre, ryggen i midten og forsiden til højre.

Husk at tillægge 3 mm til beskæring (bleed), og husk, at du kan se rygbredden under produktet bøger ved at vælge antal sider og papirkvalitet. Placér gerne streger, der indikerer ryggens bredde.

Flapomslag
Omslaget laves som standard paperback omslag. Hertil kommer flappernes bredde. Flapper er typisk 80 mm eller 100 mm.

Husk formering
Formering er de 3 mm, som omslagets for- og bagside går ud over selve bogblokken. Er du i tvivl om, hvad formering er, er det en god ide at tage en flapbog ned fra hylden og kigge på, hvordan den er.

Lige som på standard paperback-bøger vil vi gerne have streger, der indikerer ryggens bredde, plus streger, der indikerer, hvor omslaget skal bukkes.

Bemærk, at bukkemærket, pga. formeringen, skal sidde 143 mm fra ryg på både for- og bagside.

Bredden:
A Beskæring: 3 mm
B Flap: 80 mm
C Formering: 3 mm
D Bogblokken: 140 mm
E Ryggen: 12 mm
D Bogblokken: 140 mm
C Formering: 3 mm
B Flap: 80 mm
A Beskæring: 3 mm
Total: 464 mm
Højden:
A Beskæring: 3 mm
F Bogblokken: 220 mm
A Beskæring: 3 mm
Total: 226 mm

Helbind/hardcover-omslag

 

Hvis du er i tvivl om, hvordan et helbindsomslag laves, er det en god ide at tage én ned fra hylden til at kigge på, mens du læser dette. Lige som på flapbøger er der 3 mm formering på helbindsbøger. Her gælder det dog ikke kun for bredden, men også højden.

Dvs. selve omslaget er 3 mm større end bogblokken hele vejen rundt. Derudover kommer 17 mm hele vejen rundt til ombuk. De 17 mm er det, der bukkes om på bagsiden af omslaget.

Dvs. dette er ikke synligt på omslagets for- og bagside, men det er en god ide at lade grafik eller billede gå om på ombukket, da det vil give en mere blød overgang i selve bukket.

Opsætning af ryggen på helbind/hardcover-omslag
Ryggen på et helbindsomslag er lidt speciel. Du kan se rygbredden under produktet bøger ved at vælge antal sider og papirkvalitet.

Layout af helbind/hardcover-omslag
Nedbrændingen (E) er det nedhak, der er i bogen lige før ryggen på både for- og bagside. Nedbrændingen går typisk ca. 10 mm ind på omslagets for- og bagside.

Det kan ofte være en god ide at centrere sit omslagsdesign efter denne nedbrænding. På den måde bliver det rent visuelt mere centreret, end hvis man centrerer på hele sidens format.

Men det er en vurdering, man skal gøre sig, da nogle designs ser mest centreret ud ved at centrere på hele siden.

Eksempel:
140 x 220 mm helbind/hardcoveromslag med 12 mm ryg.

Bredden:
A Beskæring 3 mm
B Ombuk 17 mm
C Formering 3 mm
D Bogblokken 140 mm
F Ryggen 12 mm
D Bogblokken 140 mm
C Formering 3 mm
B Ombuk 17 mm
A Beskæring 3 mm
Total: 338 mm
Højden:
A Beskæring: 3 mm
B Ombuk: 17 mm
C Formering: 3 mm
G Bogblokken: 220 mm
C Formering: 3 mm
B Ombuk: 17 mm
A Beskæring: 3 mm
Total: 266 mm
Loading ...

Din indkøbskurv

 
Ekspres gebyr:
Samlet trykpris: : ekskl. moms, fragt og adm. gebyr
Samlet rabat: